RELEVANTE ONDERWERPEN

competentie
coaching

.
Over welke competenties beschikken jouw medewerkers? Hoe zetten zij deze effectief en efficiŽnt in zodat de beoogde resultaten worden behaald? Benutten ze alles wat ze in zich hebben of valt er nog meer uit te halen?

Bij het coachen op competenties wordt gekeken naar welke competenties aanwezig zijn. Desgewenst wordt gebruik gemaakt van psychologische testen. Tijdens een intake gesprek met de manager en een individueel intake gesprek met de medewerker(s) wordt achterhaald wat de werkgerelateerde doelen zijn.

Tijdens het coachingstraject komen medewerkers in contact met hun kwaliteiten en ook met hoe zij deze kwaliteiten op werkgebied benutten. Ze krijgen inzicht in wat ze willen (ambitie), wat ze kunnen en wat ze doen om hun doelen te bereiken. Er wordt ontdekt wat ze nodig hebben om tot gewenste resultaten te komen of om optimaal te functioneren. Ook wordt ontdekt wat ze motiveert en wat ze nodig hebben om tot grotere prestaties te komen.

Na een coachingstraject zijn medewerkers in staat hun kwaliteiten meer effectief en efficiŽnt in te zetten waardoor werkgerelateerde doelen worden bereikt. Daarnaast heeft de leidinggevende inzicht gekregen in het op de juiste manier aansturen, motiveren en stimuleren van de medewerker(s). Dit alles leidt tot structureel betere resultaten.

Coaching for Passion staat voor: teamcoaching, individuele coaching, managementcoaching, bedrijfcoaching, competentie-coaching, bedrijfstraining, coaching en training, coaching en training voor bedrijven, coachingstraject, NTI-NLP en NTI-NLP coach.