relevante onderwerpen

methoden
& technieken

.
Bij het NTI-NLP zijn diverse opleidingen gevolgd om het beroep als Internationaal Gecertificeerd NLP Trainer en Gecertificeerd Coach te kunnen uitoefenen.

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Dit is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezighoudt met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. Het wordt ook wel de kunst en de wetenschap van succesvol functioneren genoemd. Het heeft tot doel om je bewust te maken van jouw leven op een vooral praktische benadering. Door de wijze waarop NLP op het gebied van persoonlijke ontwikkeling werkt worden duurzame veranderingen tot stand gebracht. NLP wordt ook wel een empirische methodiek genoemd. De ervaring heeft geleerd dat het werkt en of het wetenschappelijk bewezen is wordt als minder belangrijk gezien. Tot op de dag van vandaag worden steeds nieuwe technieken aan de methodiek toegevoegd. Het is dus een methodiek die voortdurend in ontwikkeling is.

Opsomming van de toegepaste methodieken:

• NLP
• Oplossingsgericht Werken
• Transactionele Analyse
• Systemisch Werken
• MBTI
• Ontwikkelingspsychologie
• Emotioneel Lichaams Werk (ELW)

Coaching for Passion staat voor: teamcoaching, individuele coaching, managementcoaching, bedrijfcoaching, competentie-coaching, bedrijfstraining, coaching en training, coaching en training voor bedrijven, coachingstraject, NTI-NLP en NTI-NLP coach.