relevante onderwerpen

Het coachings traject

.
Voor een succesvol traject is het belangrijk dat er een klik is tussen jou en de coach. De eerste stap die wordt genomen in de samenwerking is een kennismaking/intakegesprek op individuele basis met zowel jou als de leidinggevende. Tijdens deze gesprekken wordt het coachdoel vastgesteld.

Het aantal coachingsgesprekken dat nodig is, is afhankelijk van het coachdoel. Wat daarbij van belang is of jij de overtuiging hebt dat verandering echt mogelijk is en of je bereid bent om te leren. Hiermee staat of valt het succes van het traject.

Op basis van het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld met een indicatie van het aantal coachingsgesprekken dat nodig is.

Van alle coachingsgesprekken wordt schriftelijk verslag gelegd om de voortgang van de coaching nauwgezet te kunnen volgen. Tevens wordt er periodiek op hoofdlijnen gerapporteerd aan de leidinggevende.

Coaching for Passion staat voor: teamcoaching, individuele coaching, managementcoaching, bedrijfcoaching, competentie-coaching, bedrijfstraining, coaching en training, coaching en training voor bedrijven, coachingstraject, NTI-NLP en NTI-NLP coach.