RELEVANTE ONDERWERPEN

referenties van
onze klanten

.
Hoe kunnen wij u de effectiviteit van onze methoden & technieken beter toelichten dan onze klanten zelf? Het zijn tenslotte juist de ervaringen van onze klanten die er toe doen. Daarom voegen wij het woord bij de daad en kunt u onze referenties hier bekijken!

"Na een zorgvuldig intakegesprek zijn Linda en ik gestart met de coachingsessies. Doorslaggevend in de keuze voor Linda waren haar oprechtheid en haar interesse voor de persoon achter de persoon. Ook het feit dat zij werkzaam is geweest in een salesfunctie en daarmee dus bekend is met de gang van zaken en omgang in verkooporganisaties was voor mij een pré. Linda is enorm kundig. De coachingsessies verliepen zeer plezierig en ontspannen. Voorwaarde daarvoor is uiteraard ook je eigen inzet. Ik ben haar dankbaar voor het feit dat we na een aantal sessies erachter zijn gekomen wat mij belemmert in mijn persoonlijke groei. Dankzij een aantal praktische tips & trics ben ik dankzij de sessies in staat om mijzelf verder te ontplooien." - Jeroen; Marketing Manager -


"De pragmatische aanpak die is geboden door de coaching, heeft naar mijn mening de medewerker goed ondersteund. Ik heb de veranderingen gezien en kunnen volgen. De feedback welke is gegeven aan de organisatie is als zeer prettig ervaren. Het geeft de gelegenheid om van beide kanten mee te denken en zeker de frequentie van de feedback houdt de leidinggevende scherp en goed betrokken bij het traject. Er wordt voor de ontwikkeling van de medeweker een platform gecreëerd waardoor het proces van de medeweker vanuit de organisatie kan worden ongesteund. Verder wordt de open communicatie over de medewerker erg op prijs gesteld waarbij op geen enkele wijze grenzen van de medeweker worden overtreden waardoor een vertrouwensrelatie tussen coach en medewerker in het geding komt." - Renske; Adjunct Directeur -

"Ik ken Linda in verschillende rollen: Baan bemiddeling voor mezelf,baan bemiddeling voor functies welke ik zelf heb uitstaan en coachend naar persoonlijk leiderschap. In alle gevallen is Linda opgevallen door de route welke ze als rode draad lijkt te volgen. Eerst investeren in het contact, dan doortastend zijn in het achterhalen van de behoeften en vervolgens open, direct en zeer enthousiasmerend de conclusies voorspiegelend. Het mooie is dat die route helemaal niet uitgestippeld lijkt, omdat Linda gedurende het proces diverse aanpassingen maakt in haar benaderingswijze. Ze speelt in op veranderende omstandigheden, maar is ook enthousiast in het aftasten van niet voor de hand liggende paden. Het gevolg hiervan is dat je als mens de volle waardering krijgt en je deze ook als vanzelfsprekend terug kunt geven. Als geen ander heeft ze in zeer korte tijd een vertrouwensband geschapen die de basis legt voor het bij coaching zo essentiële ingrediënt, overdracht van informatie én gevoel. Haar achtergrond en professie zorgen vervolgens voor het blootleggen van de knelpunten waarbij ze vervolgens de taak om dat aan te pakken weer keurig teruglegt waar het hoort....bij jezelf." - Marco; Program Manager -

"Linda heeft mij en de werkondernemers van TMC Civiele Techniek uitstekende coaching gegeven. Ze is in staat om de praktische coachingtools, die zij uitstekend beheerst, doelmatig en op het juiste moment in te zetten. Zij bereikt hiermee dat mensen in contact komen met zichzelf, hun passies en talenten. Door Linda haar werkervaring in de techniek kan zij zich snel inleven in de medewerkers van TMC Civiele Techniek en is zij slagvaardig. De kwailiteiten die ik van Linda heb mogen meemaken zijn authenticiteit, gedrevenheid, positivisme, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, sterk in luisteren en het stellen van de juiste vragen op het juiste moment." - Ernst Vonkeman; CelDirecteur -

"Via een tijdlijn proces heeft Linda mij opnieuw contact laten maken met situaties in mijn leven die het gevoel “niet op eigen kunnen te durven vertrouwen”, veroorzaakten. Door in het nu de kwaliteiten of hulpbronnen te laten benoemen die mij hadden kunnen helpen, kreeg ik inzicht in mijn kwaliteiten en een andere kijk op de situaties. Door deze “hulpbronnen” én hun plek in mijn lichaam te benoemen en te ankeren, kon ik de situaties opnieuw beleven op een geneutraliseerde manier. De lading was er van af! Linda is een rustige, doortastende en respectvolle coach. Prettig om mee te werken!"
- Jacqueline -

"Je weet mij als klant vertrouwen te geven en luistert goed naar mijn verhalen, behoeften en wensen. Heel leuk vind ik het om te merken hoe graag jij jouw kennis wil delen en wil toepassen. Door oefeningen te doen helder maken wat een idee, overtuiging of gevoel met je doet. De sessies hebben mij meer dan goed gedaan, mijn ontwikkeling ging echt in een stroomversnelling, niet dat dit moet maar het gebeurde gewoon. Vooral het aanbrengen van structuur en logica is voor mij van belang. Dat heb jij voor mijn ontwikkelingsweg gedaan. Gewoon doen en zelf er staan. Op mijn werk zit ik nu zelfs met mijn hoofd van de afdeling aan tafel om het bureauoverleg voor te bereiden elke maand. Met haar was een botsing weet je nog. Ik ga het nu aan en durf ernaar te kijken." - Angelique -

"Linda kan als personal coach en alle bijbehorende werkzaamheden, goed overzicht bewaren en weet hierdoor zeer goed de hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Ze heeft dan ook een hoge eigenwaarde en veel zelfrespect. Zij is zeker van zichzelf en niet angstig ten aanzien van het maken van fouten of vergissingen tijdens coaching gesprek. Door goed te luisteren en op haar gevoel en intuïtie af te gaan, heeft ze het vaak bij het juiste eind. In haar benadering en aanpak is ze logisch en systematisch. Bij de uitvoering van opdrachten wordt Linda gekenmerkt door precisie en nauwkeurigheid. Linda is gestructureerd. Is er geen structuur bij een opdrachtgever of tijdens een coaching gesprek, dan zal Linda snel, op haar eigen manier, proberen structuur in het coaching gesprek aan te brengen. Hieruit volgen vaak duidelijke en heldere persoonlijke en of bedrijfsdoelstellingen. " - Eric; Account Manager -

"In 2010 ben ik een coachings traject ingegaan bij CFP. Dit na eerst een intake met Linda te hebben gehad. Deze intake gaf al direct aan hoe CFP te werk gaat: integer, doelgericht en positief confronterend. Centraal tijdens deze intake staat de persoon, de reden dat er belangstelling is voor een coaching en welk doel er gesteld kan worden. Tijdens deze intake wordt niets opgedrongen, de vrijheid wordt gegeven om zaken rustig te overwegen en gezamenlijk tot een vastgesteld doel te komen. Belangrijk vind ik ook de ruimte die Linda je ook binnen het coachings traject geeft. Vragen behoeven niet direct beantwoord te worden, ook hier krijg je de gelegenheid om zaken eerst een plaats te geven of te overwegen. Belangrijk is hierbij wel dat de focus op het van te voren gestelde coachingsdoel gericht blijft. Daar behoef je bij Linda niet aan te twijfelen, het is haar kracht om je gericht te houden op het gestelde doel. Ik ben het coachings traject zelf ingegaan, dus niet op voorspraak van een werkgever. Mijn doel was om een spiegel voorgehouden te krijgen om te kunnen achterhalen hoe ik daadwerkelijk tegen mijn huidige werk aankijk, waar er verbeterpunten zijn, of er mogelijkheid is voor persoonlijke groei en hoe ik dit naar de toekomst toe zou willen invullen. Goede casus, gerichte vragen, positief kritische feedback en advies resulteerden in een compleet coaching traject. Alle sessies werden professioneel ondersteund door een evaluatie rapport van Linda. Tevens werd gevraagd om een persoonlijke rapportage te maken met daarin de evaluatie van de afgelopen sessie en doelstellingen te formuleren voor de aankomende sessie . Dit resulteert in doelgericht werken met een persoonlijke inbreng. Zeer prettig om te ervaren. CFP heeft er aan bijgedragen dat ik een goede focus heb op mijn persoonlijke doelen voor de komende jaren en nog belangrijker hoe hier invulling aan te geven." - Peter; Account Manager -

Coaching for Passion staat voor: teamcoaching, individuele coaching, managementcoaching, bedrijfcoaching, competentie-coaching, bedrijfstraining, coaching en training, coaching en training voor bedrijven, coachingstraject, NTI-NLP en NTI-NLP coach.